kontigent Logo

Om Kontingent.no 
Kontingent.no er en nettbasert medlemssystems-, påmeldings- og betalingstjeneste som passer for et bredt spekter av virksomheter og enkeltpersoner som organiserer medlemskap eller arrangementer.

Organisatoren kan, gjennom Kontingent.no, selv etablere en nettside som kombinerer innmeldings-/påmeldingsregistrering med  sikker betalings-/ oppgjørsmetodikk for innbetaling av kontingent, medlemskap, o.l  Tjenesten inkluderer også mulighet for å publisere arrangementer, inkludert påmeldings- og innbetalingsmetodikk, som en nettside samt mulighet for Organisatoren til å følge opp visse administrative aspekter ved disse på tjenestens hjemmeside www.kontingent.no. 

Medlemmer benytter tjenesten til å registrere seg som medlem og betale for medlemsskapet. Deltagere benytter tjenesten til å registrere seg som deltagere på de publiserte arrangementerene, og til å betale for de påmeldte arrangementerene. 


Kontingent.no er en tjeneste som eies av Cotech AS
 


visa   Master card   sikker betaling