Teaterskole våren 2020

  VILKÅR FOR TEATERSKOLEN VED STIFTELSEN NYE FYLLINGSDALEN TEATER (NFT):

  Teaterskolen har to semestre hvert år, ett om våren og ett om høsten.  Hvert semester består av 10 undervisningsøkter. Teaterskolen følger skoleruten for Hordaland hva angår ferier og helligdager, så lenge ikke annet er avtalt på forhånd. Vi har vanligvis undervisning selv om skolene har planleggingsdag. Det er normalt sett undervisning én dag i uken, men i perioder med oppkjøring til prosjekter og avslutninger kan det bli ekstraundervisning for elevene.

   

  Dette semesteret vil oppstart for samtlige grupper bli i uke 7. En til to uker før dette vil alle påmeldte motta epost med oppstartsinformasjon og invitasjon til informasjonsmøte ved teateret. Alt av planer og manus vil bli sent på epost, men vi anbefaler foresatte å benytte gruppenes egne facebookgrupper der vi supplerer med øvingsmateriell og raskt kan svare på spørsmål eller henendelser. Linker til disse gruppene vil bli sent ut før oppstart.

   

  Teater er en kollektiv kunstart der hele gruppen er avhengig av hverandre for å komme i mål. Oppmøte ved Teaterskolen er derfor obligatorisk. Unnlater eleven å møte til 3 undervisningstimer kan vedkommende miste sin plass i ensemblets semesteroppgave, uten at semesteravgift refunderes.

   

  Ved sykdom ønsker Teaterskolens pedagoger beskjed om dette så lenge i forveien som mulig på tekstmelding til den aktuelle instruktøren (Susann: 97954803 Simen: 45415356). Ved lengre reiser eller deltakelse i prosjekter som kommer i konflikt med Teaterskolen må skriftlig melding om avspasering sendes til teaterskole@fyllingsdalenteater.no.

   

  Når man har betalt tildeles man elevplass automatisk og opptar da en plass. Teateret refunderer derfor ikke betalt semesteravgift. Du kan altså ikke angre og få semesteravgiften refundert dersom du finner ut at du heller vil begynne på en annen fritidsaktivitet eller lignende, når avgiften først er betalt.

   

  Teaterskolen forbeholder seg retten til å vurdere den enkelte elevs motivasjon de første 2 ukene av hvert semester-  og vil senest innen 3. time kunne oppheve elevens plass ved teaterskolen. Dette er med hensyn til elevgruppens læringsmiljø, og teaterskolen vil i slike tilfeller refundere semesteravgiften. Dette er en vurdering som må komme fra Teaterskolens side.

   

  Elever som gjentatte ganger forstyrrer undervisningen og/eller medelever kan miste plassen ved teaterskolen også senere i semesteret. Dette skal i så fall først varsles skriftlig, semesteravgiften vil ikke bli refundert i slike tilfeller. 

   

  Betalt semesteravgift gir eleven rett til å stille på audition til teaterets oppsetninger. Teateret garanterer ikke at alle får prøve seg i en oppsetning, men har som mål at eleven får oppfylt dette innen 3. audition – egeninnsats og motivasjon vektlegges sterkt.

   

  Elever som var registrert på Teaterskolen høsten 2019 er sikret plass våren 2020 om de gjennomfører påmelding innen 15. des 2019.

   

  Prisen er 2300,- pr elev og det gis søskenrabatt på 300,- per søsken.

   

  Veiledning for påmelding (vennligst les før du fyller ut skjema!)

  Se timeplan for våren 2020 under FØR du fyller ut skjema:

  Lilleputter årgang 2013,2014

  Onsdag 17:00-17:50  eller

  Torsdag 17:00-17:50 

  Gruppe 1 årgang 2011,2012

  Tirsdag 17.00-17.50 eller

  Onsdag 18:00-18.50 eller

  Torsdag 18:00-18:50

  Gruppe 2 årgang 2009,2010

  Mandag 16:50-17:50

  Mandag 18:00-19:00 eller

  Tirsdag 18:00-19:00 

  Gruppe 3 årgang 2007,2008

  Mandag 19:10-20:10 eller

  Tirsdag 19:10-20:10 eller

  Torsdag 19:10-20:10

  Gruppe 4 årgang 2000-2006

  Mandag 20:30-21:30 eller

  Tirsdag 20:30-21:30

   


  NB: påse vennligst at du velger riktig ÅRGANG for deg eller ditt barn i påmeldingsskjemaet!

  Eksempel: Sønnen min ble født i 2006. Da kan han delta i undervisningen på Gruppe 4 enten mandag eller tirsdag. I dropdown-menyen velger jeg enten Gruppe 4 mandag eller Gruppe 4 tirsdag.

  Elevene har 1 økt med undervisning i uken og 10 undervisningsøkter per semester, samt workshops og annet som evt. avtales underveis i semesteret.  

  Elever ved Teaterskolen har også eksklusiv rett til å gjøre audition for forestillingene som produseres ved Fyllingsdalen Teater. Denne prosessen er et valgfritt ledd i undervisningen ved Teaterskolen - audition er frivillig og etter ønske fra eleven selv. Vi gjør oppmerksom på at disse produksjonenes øvinger og forestillinger kan havne på samme dager som undervisningen på Teaterskolen, og i slike tilfeller må elevene prioritere produksjonene fremfor undervisning.

  Vi gjør oppmerksom på at det kan tas bilder og video både ved undervisning og ved eventuell deltagelse i forestillinger. Teateret forbeholder seg retten til å ta og bruke slike bilder til markedsføring.

  Teaterskolen tar forbehold om endringer i timeplan frem mot semesterstart. Ledige plasser ved Teaterskolen styres av klassenes kapasitet fra skoleår til skoleår.

  NB: dersom du mottar kvittering på at betaling er utført så er du/ditt barn registrert for undervisning i den klassen du har valgt - du trenger ikke å gjøre noe mer før du mottar epost med info ca. en uke før oppstart!

  Sted:Teaterskolens lokaler – Spelhaugen 12.


  Sted: Teaterskolen
  :
  :
  1) Velg ønsket dag og riktig alderstrinn (se timeplan over) *
  Det gis søskenrabatt på 300,- per barn per semester. Kryss av for alle søsken som meldes på
  Søskenrabatt (dersom 2 eller flere søsken er påmeldt)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------- Elev:-----------------------------------------------------------------------
  Fornavn *
  Etternavn *
  Fødselsdato (dd.mm.åå) *
  Mobiltelefon
  Email
  .
  Kommentar til teaterskole læreren
  Kommentar til søknaden
  -------------------------------------------------------------- Foresatt 1:-----------------------------------------------------------------------
  1) Navn *
  1) Mobiltelefon *
  1) Epost *
  .
  -------------------------------------------------------------- Foresatt 2:-----------------------------------------------------------------------
  2) Navn
  2) Mobiltelefon
  2) Epost
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   *
  Kampanjekode 
   *
  visa   Master card   sikker betaling